Wanneer je boven en onder de geselecteerde productcollectie content (tekst, afbeeldingen ed.) wilt weergeven, kan je dat invoeren in het tweede tabblad van de categoriepagina [Content]

Werken met Grid Componenten

Je kan hier werken met het GRID systeem, wat betekent dat je rijen- en kolommen kan toevoegen om de pagina mooi te verdelen in verschillende blokken. Per blok heb je dan de mogelijkheid om bepaalde soort content toe te voegen.
Zodra we een uitgebreide handleiding hebben voor de verschillende GRID mogelijkheden zullen we dat hier aanvullen.

Quick help

1. Klik op de gewenste indeling van een nieuwe rij om deze toe te voegen:

2. Klik op [Item toevoegen] om content in dat blok te plaatsen:

3. Kies het soort content dat je in dit blok wilt plaatsen

 

4. Indien gewenst kan je dit blok uitbreiden met extra content elementen. 

 

5. De verschillende elementen kan je slepen om de volgorde te wijzigen.