Met coupons kan je kortingsregels maken die je bezoekers kunnen invullen bij hun bestelling. Zo'n couponcode geeft ze recht op een korting die jij hebt ingesteld indien de bestelling voldoet aan de voorwaarden die jij hebt ingesteld. Elke couponcode bestaat dus uit een of meerdere voorwaarden waaraan voldaan moet worden en een beloning die wordt toegekend indien er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Omdat er enorm veel mogelijkheden en variaties denkbaar zijn, beschrijven we hier de algemene mogelijkheden, zodat je zelf combinaties kan bedenken om in je webshop te gebruiken.

Twee soorten beloningen

Er zijn twee soorten beloningen in te stellen, die samen met de voorwaarden de uiteindelijke korting geven.

1. Korting op prijs

Met [korting op prijs] kan je een vast bedrag als korting op de prijs instellen of een percentage van de prijs. Hierbij kan je bij voorwaarden aangeven of dit korting moet zijn op de prijs van een product of de totaalprijs en of de BTW- en verzendkosten wel of niet moeten worden meegenomen.

2. Gratis verzending

Met [gratis verzending] worden de verzendkosten niet in rekening gebracht indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Elf soorten voorwaarden

Er zijn elf verschillende voorwaarden in te stellen- en te combineren, die samen beslissen of een bepaalde bestelling voldoet aan de voorwaarden voor de ingestelde korting. Deze voorwaarden zijn dus te combineren:

1: Uitsluiten van verzendkosten
Verzendkosten worden niet meegenomen in bedrag voorwaarden.

2: Uitsluiten van BTW in prijs
Korting wordt niet berekend over de BTW.

3: Limiteer gebruik coupon
Limiteer het aantal keer de coupon gebruikt mag worden.

3: Prijs per productregel
Korting wordt alleen toegepast wanneer ten minste een productregel voldoet aan de prijsvoorwaarde.

4: Aantal stuks per productregel
Korting wordt alleen toegepast wanneer ten minste een productregel voldoet aan het aantal stuks.

5: Maximaal aantal stuks
Limiet op het aantal stuks per productregel.

6: Niet geldig voor anonieme bezoekers
Deze coupon kan niet gebruikt worden door anonieme bezoekers.

7: Niet bruikbaar in combinatie met andere coupons
Deze coupon kan niet gebruikt worden in combinatie met andere coupons.

8: één coupon per bezoeker
De bezoeker kan deze coupon maar eenmaal gebruiken.

9: Producten
De korting wordt alleen toegepast op geselecteerde producten.

10: Totaal prijs
Korting wordt alleen toegepast indien wordt voldaan aan ingestelde totaalprijs.

11: Totaal aantal
Korting wordt alleen toegepast op ingesteld aantal producten