product content | product teksten

Ga naar het product waarvan je de product teksten wilt wijzigen en klik op het tabblad [product content].

Let op: Er verschijnen hier nieuwe tabbladen.

Klik op het tabbad [Product teksten]

Onder het tabblad [product teksten] vind je 2 vlakken waar je de productomschrijving kwijt kan. De [korte omschrijving] dient een korte samenvatting van het product te zijn en wordt in de webshop naast de productafbeelding weergegeven. De [lange omschrijving] wordt onder de productafbeelding en korte omschrijving weergegeven. In dit vlak kan je de specificaties of lange omschrijving van het product plaatsen. De lange omschrijving is niet verplicht.

Hieronder laten we de opmaak van de product detailpagina zien:

product weergave

Vul de korte omschrijving en indien gewenst de lange omschrijving en klik op [opslaan]

product teksten invullen

Product afbeeldingen