Ga naar het product dat je in een collectie wilt plaatsen via de hoofdnode [producten] en klik op de [productnaam]

Je komt terecht in het tabblad [Product basis]

Klik op het [ + ] Toevoegen icoontje bij [Collecties] om dit product te koppelen aan een of meerdere collecties. Deze collecties moet je dus al hebben aangemaakt.

Zodra je klikt verschijnt er aan de rechterzijde een uitklap menu waarin je 1 of meerdere collecties kan selecteren. Selecteer de gewenste collectie(s) en klik op [opslaan].

koppelen aan collecties

De producten zijn nu geplaatst in de geselecteerde collecties, maar nog niet zichtbaar in de webshop totdat je de collectie hebt toegewezen aan een categoriepagina.