product content | product afbeeldingen

Ga naar het product waarvan je de product afbeeldingen wilt wijzigen en klik op het tabblad [product content].

Let op: Er verschijnen hier nieuwe tabbladen.

In het tabblad [product afbeeldingen] kan je 1 of meerdere afbeeldingen plaatsen.

Tip: Voor de productafbeeldingen kan je het beste een afbeelding kiezen die minimaal 635 pixels breed x 733 pixels hoog is. Groter kan ook, maar kleiner niet want dan wordt de afbeelding korrelig. Zorg er dus voor dat de beide zijden altijd groter zijn dan 635 pixels breed x 733 pixels hoog en in ongeveer dezelfde verhouding. Dus een staande (portrait) afbeelding en niet een liggende (landscape) afbeelding. Je zal dus wel een beetje met photoshop of gimp aan de slag moeten om e.e.a. mooi passend te maken.

Foto selecteren

Klik op de [ + ] om een foto te selecteren uit je [Media] sectie.

productfoto selecteren

In het scherm dat aan de rechter kant verschijnt kan je 1 of meerdere foto's [aanvinken] zodat er een groen vinkje verschijnt. Vervolgens klik je op [verstuur] om de afbeeldingen aan het product te koppelen.

fotos selecteren

Wanneer je op [verstuur] hebt geklikt zullen de geselecteerde afbeeldingen naast elkaar te zien zijn.

Afbeeldingen passend maken

Je kan op [passend maken] klikken om het systeem de beste verhouding te laten selecteren als het net niet past.

afbeelding passend maken

Opslaan

Als je klaar bent met afbeeldingen selecteren klik je helemaal rechtsonderin op [opslaan] om het product mét foto's op te slaan.

opslaan product