product content | Weergave

Ga naar het product waarvan je de URL wilt wijzigen en klik op het tabblad [product content].

Let op: Er verschijnen hier nieuwe tabbladen.

Klik vervolgens op het tablad [weergave] om de URL (adres) van je product aan te passen. De productlink is de link die in de adresbalk van je browser verschijnt als je het product bekijkt.

product url aanpassen

 

  • Selecteer template: Hier kan je, indien aanwezig, een andere weergave kiezen voor je productpagina (niet actief)
  • Toestaan dat deze content wordt weergegeven: Moet altijd aangevinkt zijn.