Mediabestand verplaatsen

Wanneer je een mediabestand wilt verplaatsen naar een andere map, doe je dit door onder media met je rechter muisknop op het te verplaatsen bestand te klikken. 

Er opent een uitklapscherm. In dit scherm kies je voor [verplaatsen].

Kies map om naar te verplaatsen

In het scherm dat volgt kan je de map selecteren waarnaar je jouw bestand wilt verplaatsen. Klik op de map waarnaar je het bestand wilt verhuizen en klik op de groene [move / verplaats] knop.

Kies de juiste map en klik op [move]