Widgets wijzigen

Klik in de paginaboom op het pijltje voor Widgets en klik daaronder op de widget die je wilt wijzigen. Nu verschijnt rechts de tekst van de widget. Je kunt nu in het tekstblok de widget wijzigen. Wanneer je klaar bent, klik je onderaan op [opslaan en publiceren].