Een fotoalbummodule is een module die een collage van foto's uit een bepaalde media-map weergeeft als een fotogalerij:

Stap 1: Foto's uploaden

Om een collage van foto's te kunnen weergeven moet je allereerst enkele foto's uploaden in een (zelf aangemaakte) map onder [media] Hier lees je hoe je dit doet. Hierbij is het belangrijk te weten dat elke fotoalbum slechts foto's uit 1 map kan weergeven. Voor elk fotoalbum moet je dus een aparte map aanmaken.


Voor elk fotoalbum een aparte map onder [media]

Stap 2: Fotoalbum module plaatsen in pagina

Wanneer al je foto's zijn geüpload en georganiseerd in verschillende mappen kan je de fotoalbum(s) op de pagina's gaan plaatsen en instellen welke map met foto's moet worden weergegeven.

Ga naar de pagina waar je een fotoalbum wilt weergeven en plaats je cursor op de plek waar je de module wilt invoegen. Klik vervolgens op het tandwieltje om de module in te voegen.

Je krijgt een keuzemenu aan de rechterzijde. Hierbij kies je voor [Fotoboek]

Vervolgens wordt je gevraagd om de (zojuist aangemaakte) map met foto's te selecteren die je wilt weergeven.

Kies de juiste map door er op te klikken zodat er een blauw vinkje bij komt te staan:

Wanneer je de juiste map (maximaal 1) hebt geselecteerd klik je 2x op [akkoord] om de module te plaatsen.

Er verschijnt een geel-omlijnd blok in je scherm als teken dat hier het foto-album wordt weergegeven op de website:

Opslaan en publiceren

Vergeet niet de pagina op te slaan en te publiceren