Widgets ontkoppelen

Wanneer je widgets van een pagina af wil halen doe je dat op de volgende manier:
1. Klik op de pagina waarvan je de widgets wilt ontkoppelen. 
2. Klik hier dan bovenin op het tabje zijbalk.
3. Naast selecteer widgets zie je de widgets staan die nu op de pagina worden weergeven. Wanneer je met de cursor op de naam van de widget gaat staan, zie je een kruisje voor de widget verschijnen. Wanneer je op het kruisje klikt, ontkoppel je de widget van de pagina.
4. Klik vervolgens weer op [opslaan en publiceren].

NB: Wanneer je geen widgets ziet staan (en dus niet kunt verwijderen), worden de widgets geërfd van de hoofdnode (tandwieltje of huisje). Dit erven gebeurt alleen als je aan een bepaalde pagina helemaal geen widgets hebt toegewezen. Je kunt dus, wanneer je geen widgets ziet staan, eenvoudig die widgets die je wel op deze pagina wilt weergeven toewijzen door op [+toevoegen] te klikken.