Alle ingevulde formulieren worden gemaild naar het e-mailadres dat je hebt ingesteld, maar ze worden ook opgeslagen in het beheersysteem.

Klik in het beheersysteem op de map [formulieren]. Je ziet vervolgens de opgeslagen formulieren:

 

Rechts van elk formulier-rij zie je een blauwe knop [details] waarmee je de ingevulde velden kan bekijken.