Een artikel de-publiceren

Wanneer je een artikel wilt depubliceren (ervoor zorgen dat deze niet meer zichtbaar is op de site), open je het betreffende artikel. 

Nu klik je onderaan de pagina NAAST opslaan en publiceren op het groene pijltje. 

Nu verschijnt er een klein menuutje waarin je op [depubliceren] kunt klikken als je het artikel wilt depubliceren.